صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

اجباری شدن ماسک و محدودیت‌های دو هفته‌ای در کشور می‌تواند درمانی بر درد شلوغی‌های بازار شود و اگر شلوغی‌ها رفع شود می‌توانیم به فکر شکست کرونا باشیم.