صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در تاریخ 22 ساله کویر تایر میتوان سال 99 را سال خوش تولید نامید؛ سالی که با تلاش مهندسان و کارگران این کارخانه بیش از 4 میلیون و 200 هزار تایر روانه بازار خواهد شد.