صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

حال کشورمان خوب نیست و رکورد‌هایی که کرونا ثبت می‌کند، به دلیل شوخی‌ گرفتن‌ها است.