صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ماسک زدن و رعایت فاصله گذاری اجتماعی ساده‌ترین راه‌های پیشگیری از شیوع کروناست.