صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پیامد‌های همه گیری ویروس کرونا، انگلیس را همچون دیگر کشور‌های جهان متاثر ساخته و به گفته کارشناسان به سوی عمیق‌ترین رکود تاریخ معاصر سوق داده است.